Quy Định Vận Chuyển Hàng Lô

QUY ĐỊNH CHUNG
VẬN CHUYỂN HÀNG KIỆN LỚN

DANH MỤC

Tên dịch vụ

Thời gian vận chuyển

Trọng lượng kiện hàng

Thông tin hàng hóa

QUY ĐỊNH

Vận chuyển hàng kiện lớn xuyên biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam

Vận chuyển từ Quảng Châu – Hà Nội: 2-4 ngày làm việc
Vận chuyển từ Quảng Châu – Sài Gòn: 3-5 ngày làm việc

Mỗi kiện không đóng quá 90kg, nếu vượt quá sẽ thu thêm 450 tệ/kiện do phải thuê xe nâng/hạ hàng. (Tuyệt đối không đóng quá 150kg/kiện)

Quý khách cần điền đầy đủ thông tin chính xác của tất cả hàng hóa vận chuyển,  nếu thông tin không khớp với thực tế, Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đóng gói hàng hóa

Hàng hóa nhận vận chuyển

Khách hàng tự đóng gói theo tiêu chuẩn quy định. Trường hợp phía Order Tàu Nhanh đóng gói sẽ thu phí như sau: đóng tiêu chuẩn 0.5 tệ/kg; đóng gỗ 50-150 tệ/kiện

Chỉ nhận hàng hóa được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật (không vận chuyển hàng cấm, hàng nguy hiểm, các mặt hàng có chứa pin, nam châm, hạt hóa học, bột, chất lỏng, thịt, ga). 

nam châm, hạt hóa học, bột, chất lỏng, thịt, ga).
Nếu có vấn đề, Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm.

Phạm vi giao hàng

Giao hàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Mức bồi thường hàng hóa thất lạc

BẢNG GIÁ HÀNG KIỆN LỚN

Mức bồi thường

700.000đ

1.500.000đ

7.000.000đ

10.000.000đ

Trọng lượng

Sản phẩm mẫu, bưu phẩm 

20kg~50kg/kiện

51kg~80kg/kiện

81kg~100kg/kiện