Quy định chính sách khách order

I. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ kiểm hàng: hàng sẽ được kiểm tại kho Việt Nam, nếu hàng hóa có xảy ra vấn đề như: thiếu hàng, mất hàng ,lỗi sản phẩm, hỏng, nhầm màu, nhầm size,.. sẽ được đền bù 100% giá trị hàng hoá. ( biểu phí kiểm hàng chi …

Quy định chính sách khách order Read More »